JANZKERA

 

INDUMENTARIA

 

 

 

- GOMAZKO ABARKA BELTZAK, ORKATILAN LOTUTA

 

- ABARCAS DE GOMA NEGRAS, ATADAS AL TOBILLO

- PANTI ZURIAK

 

- PANTIS BLANCOS

-ESKULARRU ZURIAK

 

- GUANTES BLANCOS

- ARTILEZKO GALTZERDIAK (BASERRITARRARENAK)

 

- MEDIAS DE LANA (CASERO/A)

- ZAPIAREN PUNTAN PERLAZKO BURUA DUEN ORRATZA

 

- ALFILER CON CABEZA DE PERLA EN EL PICO DEL PAÑUELO

- BURUKO ZAPIA ONDO PLANTXATUTA ETA ERDIKO PUNTA ALMIDONATUTA

 

-PAÑUELO DE CABEZA BIEN PLANCHADO Y CON EL PICO CENTRAL ALMIDONADO

- ZAPIA EUSTEKO EUSKARRI ZURIAK

 

- GANCHOS BLANCOS PARA SUJETAR EL PAÑUELO

- “GARAIKO” BROTXEA ALKANDORAREN LEPOAN

 

- ZAPIA EUSTEKO EUSKARRI ZURIAK

- “GARAIKO” BELARRITAKO LUZEAK

 

- PENDIENTES “ANTIGUOS” LARGOS

- MOTOTSA: ILE MOTZA IZANEZ GERO, EGUNKARI EDO PLASTIKOZKO PAPERAREKIN EGIN DAITEKE, FORMA BOROBILA EMANEZ ETA SARETXO BATEKIN INGURATURIK.

 

-MOÑO: SI SE TIENE EL PELO CORTO, SE PUEDE HACER CON PERIÓDICOS O PAPEL PLÁSTICO, HACIENDO UNA FORMA REDONDA Y ENVOLVIENDO EN UNA REDECILLA.

- ORDEZKO TXIRIKORDA (AUKERAN)

 

- TRENZA POSTIZA (OPCIONAL)

 

 

 

 “EZIN DA PEGATINARIK ERAMAN” 

 

 “NO ESTA PERMITIDO LLEVAR PEGATINAS ” 

 

 

 

OHARRA: Urketariaren buruko zapia nola jartzen den jakiteko ikusi bideoa:

 

NOTA: Para colocar correctamente el pañuelo de aguadora ver el vídeo: